STIHL SH 86  PUHALLIN SIS IMUSARJAN

42410110917 STIHL SH 86 PUHALLIN SIS IMUSARJAN

ALV. 24 %

469,00

STIHL SH 56  LEHTI-IMURI/PUHALLIN

42410110920 STIHL SH 56 LEHTI-IMURI/PUHALLIN

ALV. 24 %

419,00

STIHL BR 200 PUHALLINLAITE

42410111603 STIHL BR 200 PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

399,00

Tarjous
STIHL BG 56 PUHALLINLAITE

42410111750 STIHL BG 56 PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

259,00

Norm. 289,00

Tarjous
STIHL BR 450 C-EF PUHALLINLAITE

42440111632 STIHL BR 450 C-EF PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

699,00

Norm. 769,00

Tarjous
STIHL BR 500 PUHALLINLAITE

42820111610 STIHL BR 500 PUHALLINLAITE

ALV. 24 %

569,00

Norm. 699,00

STIHL BR 600 MAGNUM PUHALLINLAITE+LISÄKAHVA+RINTAHIHN

42822000017 STIHL BR 600 MAGNUM PUHALLINLAITE+LISÄKAHVA+RINTAHIHN

ALV. 24 %

849,00

Tarjous
STIHL BR 700 MAGNUM PUHALLINLAITE +LISÄKAHVA+RINTAHIH

42822000018 STIHL BR 700 MAGNUM PUHALLINLAITE +LISÄKAHVA+RINTAHIH

ALV. 24 %

769,00

Norm. 899,00

STIHL LISÄKAHVA BR 450-700

42827901700 STIHL LISÄKAHVA BR 450-700

ALV. 24 %

84,00

Tarjous
STIHL BR 800   +LISÄKAHVA+RINTAHIH

42832000001 STIHL BR 800 +LISÄKAHVA+RINTAHIH

ALV. 24 %

839,00

Norm. 949,00

Tarjous
STIHL BGA 45 AKKUPUHALLIN

45130115901 STIHL BGA 45 AKKUPUHALLIN

ALV. 24 %

119,00

Norm. 119,00

Tarjous
STIHL BGA 56 AKKUPUHALLIN SIS AK20 JA AL101

45230115918 STIHL BGA 56 AKKUPUHALLIN SIS AK20 JA AL101

ALV. 24 %

235,00

Norm. 269,00

Tarjous
STIHL BGA 85 AKKUPUHALLIN I.A

48530115900 STIHL BGA 85 AKKUPUHALLIN I.A

ALV. 24 %

269,00

Norm. 299,00